Nastavnici po predmetima

 • Skola

 • Ujhazi Eva

  Nemački jezik, direktor

 • Marijana Golić

  Srpski jezik i književnost

 • Aranka Juhas

  Mađarski jezik i književnost

 • Arpad Nađ Abonyi

  Mađarski jezik i književnost

 • Čila Tomašić Gere

  Engleski jezik

 • Emeše Bot

  Engleski jezik

 • Oršolja Nađ Horti

  Nemački jezik

 • Rita Beviz Kavai

  Latinski jezik

 • Livija Križan

  Matematika

 • Adel Domonkoš

  Matematika

 • Ivana Dondur Maksimović

  Matematika

 • Srđan Radojčin

  Računarstvo i informatika

 • Igor Marković

  Fizika

 • Laslo Kanjo

  Fizika

 • Ildiko Mariaš

  Hemija

 • Monika Roža Šipoš

  Biologija

 • Dora Čonić

  Biologija

 • Tamaš Terenji

  Geografija

 • Milica Ramadanski

  Filozofija

 • Tibor Pataki

  Istorija

 • Jovan Gašović

  Istorija

 • Kinga Biro Mađari

  Muzička kultura

 • Atila Pinter

  Fizičko vaspitanje

 • Gabriela Šaroši

  Likovna kultura i muzička kultura

 • Zoltan Đolai

  Fizičko vaspitanje